Apen

Často kladené otázky

Spôsobuje klimatizácia prechladnutia a iné zdravotné problémy?

Zdravotné problémy nespôsobuje klimatizácia ako taká, môže ich však spôsobiť jej nesprávne používanie alebo zle zvolená klimatizácia. Zopakujeme často opakované, že rozdiel teplôt interiér / exteriér by nemal byť väčší ako 5°C - 6°C. V prípade, ak často prechádzame medzi prostrediami, by mal byť rozdiel teplôt ešte nižší. Nevhodne zvolená klimatizácia hlavne - máme na mysli výkonovo poddimenzovanú, vplýva negatívne na prostredie neustálym chodom v maximálnom výkone, čo vedie k vyššiemu prúdeniu vzduchu. V prípade, ak je umiestnená v blízkosti človeka, môže ho "ofúknuť".

Je potrebné klimatizáciu čistiť? Ak áno, ako často?

Súčasťou každej dobrej klimatitácie je ľahko prístupný a demontovateľný prachový filter. Doporučujeme ho vyčistiť prúdom vody každé 3 mesiace. V prípade náročného prostredia aj častejšie. Ide však o veľmi jednoduchý úkon. Okrem toho by som určite doporučoval 1 x za rok objednať čistenie klimatizácie u odbornej firmy a budete mať istotu, že Vaše zariadenie funguje správne a nie je zdrojom baktérií a plesní. V rámci čistenia sa štandardne vykonávajú nasledovné veci:

  • vonkajšia jednotka: čistenie výmenníka jednotky tlakovou vodou alebo stačeným vzduchom, kontrola tlaku chladiva v okruhu, kontrola el. zapojenia
  • vnútorná jednotka: čistenie filtrov, dezinfekcia výparníka, skúška odtoku kondenzátu

Je potrebné pravidelné plnenie klimatizácie?

Klimatizačná jednotka je od výroby naplnená presným množstvom ekologického chladiva R410. Po inštalácii klimatizácie sa vždy vykonáva meranie, ktorým sa kontroluje tesnosť všetkých spojov a zároveň sa meria množstvo chladiva. V prípade potreby sa chladivo doplní. Ak je montáž vykonaná odborne, je únik chladiva takmer vylúčený a dá sa povedať, že plnenie klímy nie je bežná prax. V každom prípade meranie množstva sa vykonaná vždy pri ročnej prehliadke.

Koľko ma asi bude stáť používanie klimatizácie na prevádzkových nákladoch?

Nie je možné presne odpovedať, nakoľko spotrebu ovplyvňuje veľa faktorov a každý klímu používa inak. Netreba sa však obávať vysokých platieb, nakoľko moderné klimatizácie dnešnej doby od renomovaných výrobcov dosahujú veľmi nízke spotreby pri chladení aj kúrení. Tie najlepšie majú bežne energetickú triedu A+++.

Ako dlho bude trvať montáž klimatizácie?

Dĺžku montáže samozrejme priamo úmerne ovplyvňuje zložitosť inštalácie klimatizačného systému. Bežná inštalácia splitovej jednotky (1 x vnútorná + 1 x vonkajšia) v byte cez stenu je hotová za cca 4hod. V prípade zložitejších inštalácií ako sú multisplitové systémy pre rodinné domy alebo kancelárie, môže trvať aj niekoľko dní.

Apen s.r.o.

Trenčianske Stankovce 667
913 11 Trenčianske Stankovce
Slovenská Republika

Showroom a kancelária spoločnosti

Topoľová 781
018 51 Nová Dubnica
Slovenská Republika

E-mail: info@apen.sk
Mobil: +421 948 609 709

Obchodné oddelenie

E-mail: klimatizacie@apen.sk
Mobil: +421 948 506 833