Apen

Funkcie klimatizácie

Moderné klimatizačné zariadenia už neslúžia iba na ochladenie vzduchu v miestnosti, ale dokážu vďaka reverzácii (tepelnému čerpadlu) aj kúriť. K ďalším funkciám patrí znižovanie vlhkosti vzduchu a v neposlednom rade čistenie vzduchu.

Chladenie - Klimatizácia je zariadenie, ktoré vzduch nevymieňa, ale dôkladne ho upravuje - chladí a zbavuje vlhkosti. Klimatizácia pracuje na rovnakom princípe ako chladiace zariadenie, na princípe výmeny a presunu energií. To znamená, že ak v miestnosti chladíme, odčerpávame z nej teplo. Dopravu a cirkuláciu chladiva zaisťuje vysokoúčinný kompresor, ktorý dodáva potrebné tlaky nevyhnutné k funkcii chladiaceho okruhu klimatizácie. Vo vnútornej jednotke sa chladivo odparuje ( tým chladí ). Vo vonkajšej jednotke dôjde ku skondenzovaniu chladiva a odovzdaniu tepelnej energie do vonkajšieho prostredia ( vonkajšia jednotka kúri, preto nemôže byť umiestnená v uzavretých a nevetraných priestoroch ). Od vnútornej jednotky je nutné zaistiť odvod skondenzovanej vody, pretože vzduch prúdiaci cez výparník vnútornej jednotky obsahuje určité percento vlhkosti, ktoré pri ochladení vzduchu skondenzuje, preto je nutné od vnútornej jednotky zabezpečiť odvod vody.

Klimatizácie

Kúrenie - Ak sa jedná o klimatizáciu s reverzáciou, čiže tepelným čerpadlom je vonkajšia jednotka vybavená naviac reverzačným ventilom ( štvorcestný ventil ), ktorý podľa nastavenia obráti chod chladiaceho okruhu klimatizácie, takže vnútorná klimatizačná jednotka začne kúriť a vonkajšia  klimatizácia chladiť.
Klimatizácie

Odvlčenie priestoru - Nie každý zákazník, ktorý si zakúpi klimatizáciu vie, že takmer každá klimatizácia disponuje funkciou odvlhčovania, ktorá môže výrazne pomôcť pri znižovaní vlhkosti múrov budov v bytových priestoroch v zimných mesiacoch pri sušení prádla, znížení vlhkosti vzduchu v kuchyni počas varenia a po ňom, aby sa tak zabránilo tvorbe plesní. 

Klimatizácie

Filtrácia - Štandardnou súčasťou modernej klimatizácie je antibakteriálny filter. V prípade značky LG sú vyššie rady naviac doplnené 3M Mikro-prachovým filtrom, ktorý vďaka elektrostatickému náboju zachytáva prachové častice o veľkosti 0,3μm. Najvyššia rada LG Prestige má dokonca filter, ktorý z ovzdušia odstraňuje nielen mikroprach, ale aj mikroorganizmy a alergény.

Klimatizácie

Apen s.r.o.

Trenčianske Stankovce 667
913 11 Trenčianske Stankovce
Slovenská Republika

Showroom a kancelária spoločnosti

Topoľová 781
018 51 Nová Dubnica
Slovenská Republika

E-mail: info@apen.sk
Mobil: +421 948 609 709

Obchodné oddelenie

E-mail: klimatizacie@apen.sk
Mobil: +421 948 506 833