Apen

Komerčné klimatizácie

Výkonnosť človeka je ovplyvnená prostredím, v ktorom sa zdržiava. Pri optimálnych podmienkach, kedy môže pracovať s najväčším výkonom, zdravotne nezávadne žiť a odpočívať je dosiahnutý stav prostredia, ktoré je nevyhnutnou podmienkou pohody človeka. Podľa vyhlášky MZ SR 544/2007 je za optimálnu teplotu v miestnosti v letnom období považované rozpätie teplôt od 23 - 27°C. Odborníci však odporúčajú radšej klimatizáciu a teplotu v miestnosti nastaviť na rozpätie teplôt od 22 do 25°C.
Je dôležité dodržiavať toto rozpätie teplôt v miestnostiach, kde sa pracuje, pretože pri vyšších a nižších teplotách je dokázané, že rapídne klesá pracovný výkon zamestnancov a keďže každého zamestnávateľa zaujíma výkonnosť jeho tímu, už si len treba vybrať tú správnu firmu, ktorá sa o to postará.

Stále je najpoužívanejší systém split, ale na rozdiel od bytových klimatizácií sú častešie využívané klimatizácie kazetové, podstropné, parapetné alebo kanálové. Ak potrebujete klimatizovať viacero kancelárií a nechcete alebo si nemôžete dovoliť mať pod každým oknom vonkajšiu klimatizačnú jednotku, je pre vás vhodnejší multisplit, ktorý umožní na jednu vonkajšiu jednotku napojiť viacero vnútorných. Každá z nich je ovládaná samostatne, je možné kombinovať aj rôzne zariadenia či už z hľadiska výkonu, funkcie alebo dizajnu.

Apen s.r.o.

Trenčianske Stankovce 667
913 11 Trenčianske Stankovce
Slovenská Republika

Showroom a kancelária spoločnosti

Topoľová 781
018 51 Nová Dubnica
Slovenská Republika

E-mail: info@apen.sk
Mobil: +421 948 609 709

Obchodné oddelenie

E-mail: klimatizacie@apen.sk
Mobil: +421 948 506 833