Apen

Slovník pojmov

Vonkajšia klimatizačná jednotka

Vonkajšia jednotka je časť klimatizácie, ktorá sa umiestňuje z vonkajšej strany budovy (strecha, stena).

Vnútorná klimatizačná jednotka

Vnútorná jednotka ja časť klimatizácie, ktorá sa umiestňuje vo vnútri miestnosti.

Split

Klimatizačné zariadenie s jednou vnútornou a jednou vonkajšou jednotkou. Zariadenie sa používa len pre jednu miestnosť. Jednotky sú navzájom prepojené potrubím a elektrickými káblami pre napájanie a ovládanie.

Multisplit

Klimatizačné zariadenie s jednou vonkajšou jednotkou, s dvoma a viac vnútornými jednotkami. Celé zariadenie sa používa pre viac miestností. Tieto jednotky sú navzájom prepojené potrubím a elektrickými káblami pre napájanie a ovládanie.

Invertor

Výkon zariadenia sa automaticky mení v závislosti od vonkajšej jednotky. V porovnaní s klasickými klimatizáciami dokážu plynule znižovať výkon kompresora, majú niekoľkonásobne nižší rozbehový prúd a tým šetria elektrickú energiu. Frekvenčný menič pri vonkajšej jednotke sa prejavuje vysokou energetickou účinnosťou a veľmi nízkou hlučnosťou. V porovnaní so štandardným systémom s tepelným čerpadlom je možné požadovanú teplotu dosiahnuť rýchlejšie a teplota je udržovaná na stabilnejšej úrovni.

Chladenie

Funkcia, pri ktorej je klimatizácia nastavená na chladenie vzduchu v klimatizovanom priestore.

Kúrenie

Jedna z mnohých funkcií, pri ktorej je klimatizácia nastavená na ohrievanie vzduchu v klimatizovanom priestore.

Odvlhčovanie

Klimatizácia umožňuje mimo režimov chladenia a kúrenia aj odvlhčovanie. V tomto režime je odstraňovaná vlhkosť zo vzduchu v klimatizovanej miestnosti.

Chladivo

V klimatizačnom prostredí koluje zmes, ktorá sa nazýva chladivo. Slúži na odoberanie alebo odovzdávanie tepla. Používame výhradne ekologické chladivá R407c a R410a. Toto chladivo neškodí životnému prostrediu a nepoškodzuje ozónovú vrstvu.

Tepelné čerpadlo

Klimatizácia vybavená tepelným čerpadlom umožňuje mimo režimu chladenia aj režim kúrenia. Kúrenie je možné používať v teplotných rozmedziach uvedených v návodoch na obsluhu.

Kompresor

Klimatizácia funguje podobne ako chladnička. Na stláčanie a poháňanie chladiva používa kompresor.

Vzduchový filter

Vzduchové filtre zachytávajú prach, pachy a iné škodlivé častice obsiahnuté vo vzduchu. Základným filtrom je filter elektrostatický, ktorý je kladne nabitý a zachytáva záporne nabitý prach.
Aktívny uhlíkový filter zachytáva cigaretový dym, pachy a peľ. Katalyzátorový filter zachytáva rôzne chemické a škodlivé častice vo vzduchu. Niektoré značky a typy klimatizácií sú naviac vybavené modernými technológiami pre ničenie baktérií, osviežovanie vzduchu a pod.

COP

Coefficient of Performance - koeficient využiteľnosti enerige v režime kúrenia. Čím vyšší, tým lepší (úspornejší a výkonnejší). Podľa výšky koeficientu sa klimatizácia zaraďuje do triedy energetickej účinnosti A až G, kedy A je najúspornejší.

EER

Energy Efficiency Rating - koeficient využiteľnosti energie v režime chladenia. Čím vyšší, tým lepší (úspornejší a výkonnejší). Podľa výšky koeficientu sa klimatizácia zaraďuje do triedy energetickej účinnosti A až G, kedy A je najúspornejší.

Apen s.r.o.

Trenčianske Stankovce 667
913 11 Trenčianske Stankovce
Slovenská Republika

Showroom a kancelária spoločnosti

Topoľová 781
018 51 Nová Dubnica
Slovenská Republika

E-mail: info@apen.sk
Mobil: +421 948 609 709

Obchodné oddelenie

E-mail: klimatizacie@apen.sk
Mobil: +421 948 506 833