Apen

Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlá slúžia na vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody. Sú vhodné pre podlahové vykurovanie aj vykurovanie pomocou radiátorov. V súčasnosti patria medzi najvýhodnejšie zdroje vykurovania.

Čerpadlá rozlišujeme na 3 základné typy:

  • vzduch-voda
  • zem-voda
  • voda-voda

Tepelné čerpadlo vzduch - vzduch

Tepelné čerpadlá vzduch-vzduch sú zariadenia, kedy je teplo odoberané okolitému vonkajšiemu vzduchu a pomocou vnútorných jednotiek distribuované do príslušných miestností. Jedná sa vlastne o klimatizácie s možnosťou reverzného chodu. Väčšinou tieto klimatizácie (tepelné čerpadlá) poznáme hneď z opisu a to "chladenie + kúrenie".

 

Tepelné čerpadlo vzduch - voda

 

Tepelné čerpadlá vzduch-voda sú zariadenia, ktoré odoberajú teplo z vonkajšieho vzduchu a pomocou výmenníka toto teplo potom ohrieva vykurovaciu vodu, prípadne TUV v akumulačnom zásobníku (Teplá Úžitkové Voda). Z našej ponuky sú to práve tepelné čerpadlá LG, Toshiba a De Dietrich.

 

Ako funguje tepelné čerpadlo vzduch - voda?

 

Tepelné čerpadlo vzduch - voda(AWHP = Air to Water Heat Pump) využíva teplo obsiahnuté v ovzduší k ohrevu vody. Skladá sa z vonkajšej a vnútornej jednotky (hydroboxu) s ovládaním. Chladivo v uzavretom chladičovom okruhu, ktoré skrz vzduchový výmenník vonkajšej jednotky odoberá teplo vonkajšiemu vzduchu, je stláčané rotačným kompresorom s invertorom a hnané potrubím do vnútornej jednotky. Vo vnútornej jednotke je kvalitný nerezový doskový výmenník, prostredníctvom ktorého je teplo získané zo vzduchu odovzdávané vykurovacej vode. Vstavané obehové čerpadlo potom ženie ohriatu vodu do vykurovacieho okruhu, napr. podlahového kúrenia. Použiť možno ale tiež bežné radiátory, fan coily a pod. Tepelné čerpadlo je najvhodnejšie inštalovať do nového objektu a prispôsobiť mu návrh celého vykurovacieho systému a systému ohrevu TÚV. Je ale možné ho inštalovať aj ako ďalší zdroj tepla existujúceho vykurovacieho systému objektu, prípadne ním úplne nahradiť terajší kotol.

Základnú zostavu vnútornej a vonkajšej jednotky je možné rozširovať. Je možné pridať akumulačnú nádobu alebo zásobník teplej úžitkovej vody, prípadne aj so slnečným kolektorom. K ohrievaniu TÚV potom môže byť využité buď tepelné čerpadlo alebo solárny ohrev. Všetko je riadené elektronikou tepelného čerpadla.

Tepelné čerpadlo funguje štandardne v rozmedzí vonkajších teplôt od -20 do 300°C. Teplota vykurovacej vody pritom môže dosahovať až 550°C. Pre prípad extrémne nízkych vonkajších teplôt nie je potrebné obstarávať ďalší, tzv. bivalentný zdroj tepla. Vnútorná jednotka je štandardne vybavená dostatočne výkonným elektrickým dohrevom.

Tepelné čerpadlo funguje aj v obrátenom režime. V prípade potreby je teda možné ním vodu v letnom období aj chladiť.

Otázky a Odpovede

Aké sú výhody a nevýhody tepelného čerpadla?

Zásadné výhody: veľmi nízke náklady na vykurovanie a prípravu úžitkovej vody, zhruba sú tretinové. Domácnosti majú ďalej lacnejšiu sadzbu elektrickej energie, a teda v priemere o polovicu lacnejšiu prevádzku (varenie, žehlenie, svetlo, atď). Istou nevýhodou je vyššia vstupná investícia na obstaranie prevádzkovo lacného zdroja tepla. Investícia má ale rýchlu návratnosť, a to aj pri rekonštrukcii, kde sa musí zrušiť existujúca kotolňa.

Komu tepelné čerpadlo odporúčate?

Vhodné je pre všetky domácnosti. Dnes sa tepelné čerpadlá inštalujú aj do rekreačných objektov, kde slúžia na ohrev bazénových hál, chladenie a vykurovanie priemyselných hál ako rekuperátory tepla z technologických procesov.

Existujú nejaké obavy ohľadom čerpadiel medzi laikmi?

Veľa ľudí si myslí, že tepelné čerpadlo je hlučné a drahé. To sa môže stať len pri nekvalitných výrobkov. Tepelné čerpadlo je v prevádzke tiché, málokto pozná, či tzv. ide alebo nie. Pri novostavbe, kde sa od vstupnej investície tepelného čerpadla odpočítajú nezrealizované náklady na iný zdroj tepla, je návratnosť takmer vždy do piatich rokov.

Ktorý typ vybrať a prečo?

Pre každý objekt sa hodí iný typ tepelného čerpadla. Najpredávanejše je buď vnútorné vzduchové tepelné čerpadlo alebo zemné kompaktné čerpadlo. Kompaktné znamená, že má v sebe integrovaný zásobník teplej úžitkovej vody.

Môžu sa stať pri výbere typu čerpadla chyby?

Áno, a pomerne závažné. Hlavným kritériom by nemala byť cena, ale kvalita výrobku a následný servis. Dobrá čerpadlá už v sebe majú integrované elektromery a kalorimetre (merače vyrobeného tepla), aby si človek mohol kedykoľvek odpočítať presné hodnoty a vďaka tomu si mohol vyčísliť prevádzkové úspory. Dobrou službou sú zelené linky na servis, ktoré navyše platia všetky náklady naviac na vykurovanie pomocou iného zdroja tepla pri výpadku tepelného čerpadla. Kvalitní výrobcovia majú aj dlhšie záručné doby, než je samotná návratnosť tepelného čerpadla.

Ako vlastne funguje tepelné čerpadlo?

Pracuje na rovnakom princípe ako všetkým známa chladnička, len v opačnom režime: odoberá tepelnú energiu z okolia a prenáša ju do vykurovacieho systému. Tepelné čerpadlá delíme na niekoľko typov podľa zdroja vstupnej energie, najčastejšie kombinácie sú: zem / voda, voda / voda a vzduch / voda. Všeobecne platí, že pre novo postavené domy s voľným pozemkom bez terénnych úprav sú vhodné hlbinné vrty alebo zemné kolektory (zem / voda). Tam, kde prebieha len rekonštrukcia vykurovacej sústavy, volíme radšej kompaktné tepelné čerpadlo vzduch / voda, ktoré môžeme umiestniť takmer kdekoľvek. V miestach s dostatkom studničnej mäkkej vody s celoročnou teplotou mínus 9 ° C sa preferuje typ voda / voda.

Apen s.r.o.

Trenčianske Stankovce 667
913 11 Trenčianske Stankovce
Slovenská Republika

Showroom a kancelária spoločnosti

Topoľová 781
018 51 Nová Dubnica
Slovenská Republika

E-mail: info@apen.sk
Mobil: +421 948 609 709

Obchodné oddelenie

E-mail: klimatizacie@apen.sk
Mobil: +421 948 506 833